+48 724 080 303

ZESPÓŁ MUZYCZNY PICARDO

 Lublin, woj. lubelskie

 

Modrzew 29
08-111 Krzesk (Siedlce), 
woj. mazowieckie

tel. +48 730 258 009
email: info@picardo.pl

Nasza Galeria

Polecamy

P r o f e s j o n a l n y   m a k i j a ż   ś l u b n y :

Berta Stępkowska www.stepkowska.com

 

R e s t a u r a c j e ,   d o m y   w e s e l n e   i   h o t e l e :

Restauracja " Fiesta " www.fiesta.lublin.pl

Dom weselny "Catalina " www.catalina-parczew.pl

Karczma "Bida" www.karczmabida.com

Dom weselny "u Rybaka " www.domweselnyurybaka.pl

Hotel "Ideal" www.idealhotels.pl

Hotel "Wilga" www.hotel.wilga.krakow.pl

 

U s ł u g i   f o t o g r a f i c z n e   i   vi d e o f i l m o w a n i e:

Studio Filmowe S. C. www.studiofilmowe-sp.pl

 

Z e s p o ł y :

Volare Band www.volareband.pl

 

© 2023 Picardo. Wszelkie prawa zastrzeżone. strony internetowe: l77.pl